Lapsehoiu toetus

Meie päevahoiul on Harju maavalitsuse poolt väljastatud tegevusluba, seega kompenseerivad Tallinna linn ja vallad meie päevahoius käivate laste eest tehtud kulutusi. Igal vallal on kompenseeritavad summad erinevad. 

Kuidas taotelda Tallinna linnalt lapsehoiu toetust?

Toetust makstakse 2015.aastal Tallinna linnas ühes kuus kuni 124,60 eurot ühe lapse kohta. Teenuse osutajaks Väikelaste Päevahoid OÜ.

Kes kvalifitseerub?

• laps ja vähemalt üks vanem peavad olema Tallinna linna elanikeregistris

• vanemahüvitise saamine peab olema lõppenud

• laps ei tohi olla ühegi munitsipaal- ega eralasteaia nimekirjas (järjekorras võib olla)

• laps peab käima päevahoius, mis vastab Tallinna linna seatud tingimustele. Alates 1. juulist 2007.a. peab olema ettevõttele väljastatud vastav tegevusluba

Mida teha, et toetust saada?

Lapsevanem (taotleja) peab pöörduma elukohajärgsesse linnaosa valitsusse sotsiaalhoolekande osakonda ning koos vajalike dokumentidega täitma kohapeal avalduse.

   Võtke palun kaasa: 

   1. Väikelaste Päevahoid OÜ poolt väljastatud arve 

   2. Makset tõendav dokument (maksekorraldus) 

   3. Vanema (taotleja) isikuttõendav dokument 

   4. Lapse sünnitunnistus (esmasel toetuse taotlemisel)